מודול הדרכה לשימוש במשאבת האינסולין>>

סרטון - מהי טכנולוגיית CONTROL IQ?

משאבת אינסולין טנדם - איך עובדת טכנולוגיית Control IQ?

משאבת אינסולין טנדם – איך להפעיל את טכנולוגיית Control-IQ?

סרטוני החלפה ומילוי מחסנית

מילוי והחלפת מחסנית

סרטוני החלפת סט עירוי (פרפרית)

החלפת סט עירוי AUTOSOFT 90

החלפת סט עירוי TRUSTEEL

החלפת סט עירוי AUTOSOFT30

סרטוני מצב שינה ומצב ספורט

משאבת אינסולין טנדם - איך עובדת פעילות שינה

משאבת אינסולין טנדם - איך עובדת פעילות EXERCISE

סרטון - מהי טכנולוגיית CONTROL IQ?

Tandem Insulin Pump - How Control IQ technology works?

סרטוני החלפה ומילוי מחסנית

החלפה ומילוי מחסנית

סרטוני החלפת סט עירוי (פרפרית)

החלפת סט עירוי AUTOSOFT 90

החלפת סט עירוי TRUSTEEL

החלפת סט עירוי AUTOSOFT 30

סרטוני הפעלת טכנולוגיית CONTROL IQ

How to turn on Control-IQ technology?

סרטוני מצב שינה ומצב ספורט

Tandem Insulin Pump – How to use the sleep activity

Tandem Insulin Pump – How to use the exercise activity

סרטון - מהי טכנולוגית CONTROL IQ?

Tandem Insulin Pump - How Control IQ technology works - Arabic

סרטוני החלפה ומילוי מחסנית

החלפת מחסנית

סרטוני החלפת סט עירוי (פרפרית)

החלפת סט עירוי AUTOSOFT 90

החלפת סט עירויTRUSTEEL

החלפת סט עירוי AUTOSOFT 30

סרטוני מצב שינה ומצב ספורט

How to use the sleep activity

How to use the exercise activity